AC-Service i Gävle

Vi på Broms & Ljuddämparservice på Brynäs i Gävle är certifierade för Ac-reparationer av alla typer av fordon.

Upplever du att din AC inte fungerar som den ska?

Ofta upptäcker man att bilens AC-system inte fungerar som det skall när solens strålar börjar värma under våren och försommaren. Systemet blåser enbart ”ljummen” luft och inte den där kalla torra luften som från en fungerande AC. Ditt fordons AC-system behöver kontinuerlig service för att fungera effektivt.

Hur ofta ska man göra en AC-service och varför?

Dagens AC-system bör kontinuerligt servas hos en certifierad AC-verkstad där köldmediemängd töms, vägs och renas för att sedan återfyllas. Vi rekommenderar att du gör en AC-service med 24 månaders intervall. AC-system kan tappa cirka 5-8% köldmedia/år och denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare och oftare för att uppnå samma effekt vilket på längre sikt kan skapa kompressorhaveri. Ett sådan haveri kan bli kostsamt varför det är värt att se över systemet regelbundet. Dessutom ökar bilens bränsleförbrukning och motoreffekten påverkas negativt med ett dåligt fungerande AC-system. Att regelbundet göra en AC-service, gärna i samband med din vanliga service, gör att du undviker onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

Är AC-anläggningen igång på vintern?

Moderna AC-system har defrosterfunktion som gör att systemet även aktiveras på vintern. För att effektivt ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan startar fordonets AC kompressor. Denna funktion används året runt. Är bilen utrustad med elektronisk klimatanläggning måste AC-systemet fungera för att hela anläggningen ska fungera.

Är du osäker på hur din AC-anläggning fungerar?

Ta kontakt med oss på Broms & Ljuddämparservice på Brynäs i Gävle för ett kostnadsförslag samt boka tid för AC-service.

Varmt välkommen önskar Mats med personal